Bestyrelse

Lars Andresen (LA)

Formand

Hvalpsund, 9640 Farsø

Tlf.: 20 90 86 06

holmandresen@mail.dk

--0--

Anna Marie Jørgensen (AJ)

Næstformand

9640 Farsø

Tlf.: 2068 1827

amdahmj@hotmail.com

--0--

Mette Lapirtis (ML)

Kasserer

9640 Farsø

Tlf.: 2099 2822

m.lapirtis@gmail.com

--0--


Karin Simensen (KS)

9670 Løgstør

Tlf.: 3099 5443

karin@mejlmose.dk

Else Vadsholt (EV)

Odinsvej 42

9640 Farsø

Tlf.: 6021 4984

elsevadsholt@gmail.com

--0--

Jesper Holm Jespersen (JJ)

9670 Løgstør

Tlf.: 3040 7349

jhoj@mail.dk

--0--

Jette Astrid Braüner Torp (JT)

9640 Farsø

Tlf.: 2142 1724

jette@torp.to

--0--

Lis Kristensen (LK)

Strandby, 9640 Farsø

Tlf.: 22 40 52 04

imklund@gmail.com

--0--

Palle Jensen (MJ)

9600 Aars

pallejensen512@gmail.com

--0--

Lene Grønning (LG)

1. suppleant

9640 Farsø

Tlf.: 2162 9480

p.gronning@gmail.com