Aktuel information

Travlhed - og kager..


Støtteforeningens bestyrelse var i maj en tur rundt på alle afdelinger på Farsø Sygehus. Med sig havde de lækre kager, som gavmildt blev serveret for såvel personale som patienter.


Det fortalte formand Lars Andresen om  sin beretning, da Støtteforeningen til Vesthimmerlands Sygehus i Farsø forleden holdt generalforsamling.


Baggrunden for kageuddelingen var et ønske om at påskønne den indsats, som alle sygehusets ansatte gør i hverdagen, hvor patienterne også giver udtryk for stor tilfredshed med personalet og den behandling, de får i Farsø. Det på trods af et år, hvor mørke skyer har trukket sig sammen over sygehuset i forbindelse med regionens sparetiltag, hvor der har skullet spares 400 mio. kr.


 Støtteforeningen har naturligvis markeret sig i debatten, og selv om man nu mister skadeklinikken, har man til gengæld beholdt en række andre funktioner, som også var i spil. Der er endda planer om at tilføre ressourcer til den ortopædkirurgiske afdeling, som overtager de lokaler, hvor skadeklinikken tidligere havde til huse.Formanden erkendte, at det er svært at spå om fremtiden, men han lovede, at støtteforeningen altid ville være på vagt og råbe op, hvis den ser trusler i horisonten.


Foreningen har i det forløbne år været bevidste om at synliggøre sig. Det har man gjort ved bl.a. at deltage ved Hot Sommer arrangementer i Farsø og ved Kimbrerskuet i Aars. Hensigten er at gøre opmærksom på, at man er en forening som varetager interessen for hele Vesthimmerlands Sygehus.


Støtteforeningen har doneret 10.000 kr. til frokoststuen på røntgenafdelingen, hvor der er indkøbt og opsat en storskærm, som kan bruges til information og i forbindelse med møder. Der er også indkøbt en hvilestol til palliativ afdeling, og i juni vil foreningen sammen med Lions Club Farsø overrække 60.000 kr. til afdeling O4, som snart kan ibrugtage et nyt samtale- og møderum, som donationen har været med til at finansiere.

Stor patienttilfredshed i Farsø

Patienterne er særdeles tilfredse med den behandling, de får på sygehuset i Farsø. Det viser den nyeste måling, som regionen fhar foretaget.

I alt har 693 patienter svaret på undersøgelsen, efter at de har været til behandling på Ortopædkirurgisk afdeling på Farsø Sygehus. Og de er særdeles tilfredse, når man ser de på svar, der er kommet ind.

Der er målt på 3 parametre: Behandling, indlæggelse og hospitalspersonale. I alle tre tilfælde ligger tilfredsheden helt i top med henholdsvis score på 4,65, 4,63 og 4,71 på en skala, som går til 5.

Generelt er patienterne, som kommer i kontakt med de nordjyske hospitaler, meget tilfredse. I alt 45.064 nordjyder har svaret på undersøgelsen, og hele 95 procent svarer, at de i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med personalet, som de har mødt undervejs i forløbet.

--0--


Skadeklinikken i Farsø lukkes

På Regionsrådsmødet i marts kom den ventede, og frygtede, lukning af skadeklinikken på sygehuset i Farsø.

Der er ikke meldt nogen endelig dato ud for lukningen, men regionen forventer at det bliver omkring sommerferien.

Til gengæld vil man se på mulighederne udnytte pladsen i Farsø til at skrue op for antallet af håndoperationer, hvor der er planer om at tilføre sygehuset 900 af slagsen.

--0--

Farsø Avis 6. marts 2021

Lukning af skadeklinik i Farsø giver længere ventetider i Nordjylland

Region Nordjylland skal spare penge, og der er nu fremlagt en sygehusplan hvoraf det fremgår, at skadeklinikken i Farsø foreslås lukket. Det synes vi i Støtteforeningen til Vesthimmerlands sygehus i Farsø er en rigtig dårlig ide.

For borgerne i Vesthimmerland betyder skadeklinikken tryghed og nærhed i sundhedsvæsenet, og det vil være en betydelig serviceforringelse, hvis spareplanerne bliver udført som foreslået.

I spareforslaget fremgår det, at der dagligt kun er 9 patienter i gennemsnit på skadeklinikken i Farsø. Det er jo ikke voldsomt mange, men hvis disse 9 patienter fremover skal til skadestuen i Aalborg, vil det jo betyde en forøget ventetid oven i den ventetid,  der i forvejen er meget lang i Aalborg. Hvis skadeklinikken i Farsø lukkes, vil det derfor betyde en serviceforringelse og længere ventetider for alle borgere i hele Region Nordjylland, der skal en tur forbi skadestuen i Aalborg.

Borgerne i Vesthimmerland vil samtidig få meget langt til skadestuen i Aalborg. I den sydlige del af kommunen vil man få helt op til 75 km, og en transporttid på en time. Det er altså rigtig langt og længe at køre med et barn på bagsædet, der har slået sin hånd eller ben, og man som forældre skal have sit barn tilset på en skadestue. Det synes vi i støtteforeningen ikke er rimeligt.

Støtteforeningen har i mange år kæmpet for skadeklinikken i Farsø. I de 2 år klinikken har eksisteret, efter lægevagten blev fjernet, har der været store udfordringer med at få lægevagten til at visitere til skadeklinikken. Det har taget meget lang tid at bringe informationen frem til lægevagterne, der flere gange har insisteret på at klinikken rent faktisk ikke eksisterende. Det har helt sikkert haft en negativ betydning for besøgstallene på skadeklinikken.


I støtteforeningen anerkender vi, at regionsrådspolitikerne i Region Nordjylland står overfor meget vanskelige beslutninger, for at få de økonomiske ender til at nå sammen i de kommende år. Vores håb er, at der stadig er fokus på tryghed og nærhed for borgerne i regionen. En lukning af skadeklinikken i Farsø er ikke en løsning der øger trygheden i "yderkanten af regionen". 

Hvis planerne alligevel bliver ført ud i livet, skal det være vores opfordring til Regionsrådet, at besparelserne bruges til at nedbringe de meget lange ventetider på skadestuen i Aalborg. Det vil trods alt være et plaster på såret både for borgerne i Vesthimmerland, og i resten af Region Nordjylland.


Lars Andresen, Formand Støtteforeningen til Vesthimmerlands sygehus i Farsø 


Konferenceudstyr til røntgen

Forleden var formand Lars Andresen og kasserer Mette Lapirtis fra støtteforeningen på visit hos røntgenfdelingen på Farsø Sygehus. Her medbragte de en check på 10.000 kr. som tilskud til indkøb af nyt videokonferenceudstyr.

Med det nye udstyr kan man  i Farø let kommunikerer med de øvrige afdelinger under Radiologisk Afdeling i Aalborg, der er fordelt på 9 afdelinger og 5 matrikler i Nordjylland.

Chefradiograf Monica Mejer og ledende overadiograf Line Østergaard modtog på vegne af sygehuset den store check og kunne vise, at udstyret allerede er installeret. Det har været i brug siden nytår.

I gennemsnit er der dagligt 60 patienter i røntgen, 18 i CT-scanneren og 15 i ultralyd på sygehuset i Farsø, hvor der er ansat 9 radiografer.

Der arbejdes også om lørdagen i afdelingen, som betjener patienter fra hele Nordjylland.

Fra venstre Mette Lapirtis og Lars Andresen fra støtteforeningen, Mionica Mejer og Line Østergaard fra røntgenfdelingen i Farsø. Foto: Farsø Avis.

Fortsat kamp for palliativ i Farsø


Tirsdag den 16. januar havde Støtteforeningen for Farsø Sygehus inviteret pressen og en række lokale politikere til nytårskur, hvor der blev orienteret om det forløbne års arbejde og drøftet politik.

Foreningens formand, Lars Andresen, Hvalpsund, fortalte, at der i årets løb var ydet flere donationer til sygehuset i Farsø, som han pointerede er hele Vesthimmerlands Sygehus.

 

Et af de aktuelle emner, som der er brugt kræfter på, er at slå på tromme for de mange gode kvaliteter og den ekspertise, som er samlet på det palliative afsnit på Farsø Sygehus. Et afsnit, som man frygter at regionen vil flytte fra Farsø i forbindelse med forestående strukturændringer

I samme forbindelse er man gået til kamp for skadeklinikken i Farsø og for at bevare et beredskab med korte responstider i kommunen.

 

“Skulle det ende med, at skadeklinikken i Farsø må lukke, vil vi til gengæld kæmpe for en forbedret skadestue i Aalborg, så vi undgår situationer, hvor folk i visse tilfælde må vente i mere end 7 timer på at kunne blive tilset”, fastslog Lars Andresen.

 

Bestyrelsen har i 2023 medvirket ved Hot Sommer arrangementer i Farsø og var også at finde på en strand ved Kimbrerskuet i Aars i efteråret. Her møder man de lokale borgere i øjenhøjde og får lejlighed til at fortælle om det arbejde, der gøres i Støtteforeningen. Initiativet har været så stor en succes, at man vil fortsætte med lignende aktiviteter i indeværende år.

 

Asger Andersen (A), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune fortalte om det arbejde, der gøres i udvalget i relation til den verserende strukturdebat. Der har været et konstruktivt dialogmøde med regionsrådsformanden Mads Duedahl, som tog fra Farsø med en masse faglige input om arbejdet på det palliative afsnit.

 

“Jeg havde en god fornemmelse efter det møde, og jeg har også en god fornemmelse af, at vi lander et godt sted i den sag”, sagde Asger Andersen.

 


 
Byrådskollega Per Bisgaard (V), som også sidder i regionsrådet og dermed er tæt inde på de kommende beslutninger på sundhedsområdet kunne af naturlige grunde ikke komme ind på, hvad der konkret er i spil, men han kunne dog sige så meget, at det efter hans mening ser godt ud med henblik på fremtiden for det palliative afsnit i Farsø.

 

Pia Buus Pinstrup (C), som også sidder i regionsrådet og som selv har været ansat på Farsø Sygehus slog til lyd for at, at man skal have Farsø Sygehus op i gear, så man udnytter kapaciteten på de 6 operationsstuer mere effektivt end det er tilfældet i dag.

 

Borgmester Per Bach Laursen (V) fremhævede den gode tone i samarbejdet og diskussionerne med støtteforeningen og politikerne fra kommune og region. Om den fremtidige udvikling på sygehusområdet sagde borgmesteren, at han ikke var sikker på, at kommunerne får mere at lave i forbindelse med den nye struktur. I stedet kan man måske forvente, at det bliver regionen, som påtager sig flere af de opgaver, som nogle forventer kommer til at ligge hos kommunerne.

 

Mødet resulterede også i, at Per Bisgaard inviterede støtteforeningen til at komme til Aalestrup for at fortælle om sit virke. En invitation, som Lars Andresen tog imod med glæde, og nu skal det undersøges, om der kan laves et arrangement, som også omfatter lokale aktører i Aalestrup. Noget lignende bør man også gøre i Løgstør, foreslog Per Bisgaard.